Our story, much like our wine, is a mixture of contradictions,
time and love that create something new.

Our story, much like our wine, is a mixture of contradictions,
time and love that create something new.

1973-1980

הכול החל אי שם בשנות ה-70 בשטרסבורג שבצרפת בזמן לימודי הפיזיותרפיה, משה פגש את אן ,בת למשפחה שורשית מאלזס. משה, שהגיע לביקור היכרות בבית המשפחה הוקסם מהחיבור העמוק של מארחיו עם האדמה והטבע עולם היין נפרש לפניו, התרבות העשירה והיינות הביתיים עשו את שלהם. משה נשאר 7 שנים בצרפת

2002-1980

ב- 19 השנים שלאחר מכן עסקו השניים בפיזיותרפיה, הקימו משפחה והמשיכו לחלום על עשיית יין. עם העלייה בצריכת היין והתפתחות תרבות היין בארץ, החליטו השניים לממש את החלום ולחזור לעסוק באהבתם המקורית. חמושים במבנה יפואי קטן בו שיכנו בתחילה את היקב והעניק לו את שמו ובחלומות על יקב אורבני

2006-2002

לאחר 3 שנים ביפו, היקב הגיע לנקודת גדילה ונאלץ להיפרד ממיקומו הראשוני. הרצון לשלוט באופן הגידול של הכרמים הובילו לנטיעות עצמאיות בחלקה החקלאית שמשמשת את היקב עד היום בעמק האלה. כפתרון ביניים הוחלט למקם את היקב עצמו בבית המשפחה ברמת החייל ומשם הוא פעל במשך מספר שנים

2006-היום

בשנת 2006 עבר היקב מבית המשפחה אל המבנה הנוכחי שלו בצמוד לכרמים ובכך הושלם המהלך אשר מאפשר הקפדה ושמירה על סטנדרט אחיד מגידול הענבים ועד לביקבוק. במקביל בשנת 2007, סטפן, בנם הבכור של משה ואן, בוגר תואר באגרונומיה באוניברסיטה העברית, שב משנתיים של לימודי ייננות ועבודה מעשית

1980-1973

הכול החל אי שם בשנות ה-70 בשטרסבורג שבצרפת בזמן לימודי הפיזיותרפיה, משה פגש את אן ,בת למשפחה שורשית מאלזס. משה, שהגיע לביקור היכרות בבית המשפחה הוקסם מהחיבור העמוק של מארחיו עם האדמה והטבע עולם היין נפרש לפניו, התרבות העשירה והיינות הביתיים עשו את שלהם. משה נשאר 7 שנים בצרפת

2002-1980

ב- 19 השנים שלאחר מכן עסקו השניים בפיזיותרפיה, הקימו משפחה והמשיכו לחלום על עשיית יין. עם העלייה בצריכת היין והתפתחות תרבות היין בארץ, החליטו השניים לממש את החלום ולחזור לעסוק באהבתם המקורית. חמושים במבנה יפואי קטן בו שיכנו בתחילה את היקב והעניק לו את שמו ובחלומות על יקב אורבני

2006-2002

לאחר 3 שנים ביפו, היקב הגיע לנקודת גדילה ונאלץ להיפרד ממיקומו הראשוני. הרצון לשלוט באופן הגידול של הכרמים הובילו לנטיעות עצמאיות בחלקה החקלאית שמשמשת את היקב עד היום בעמק האלה. כפתרון ביניים הוחלט למקם את היקב עצמו בבית המשפחה ברמת החייל ומשם הוא פעל במשך מספר שנים

2006-היום

בשנת 2006 עבר היקב מבית המשפחה אל המבנה הנוכחי שלו בצמוד לכרמים ובכך הושלם המהלך אשר מאפשר הקפדה ושמירה על סטנדרט אחיד מגידול הענבים ועד לביקבוק. במקביל בשנת 2007, סטפן, בנם הבכור של משה ואן, בוגר תואר באגרונומיה באוניברסיטה העברית, שב משנתיים של לימודי ייננות ועבודה מעשית

סיפורם של משה ואן מוכיח כיצד מפגש אקראי בין אנשים וחיבור עמוק למקום יכולים להוביל לתשוקה משנת חיים. סיפור אהבתם הוא עדות לכוחה של האהבה ושל היין.

Scroll to Top
EN/HE