The Judean Region where the magic is born

The Judean Region where the magic is born

כרם

יקב יפו גאה להיות חלק מ"מועדון יקבי יהודה"  אשר יחד עם המועצה האזורית מטה יהודה  השלימו לאחרונה מהלך פורץ דרך והיסטורי ולראשונה הוכר אזור יין בישראל כאפלסיון על-פי חוק, בדומה לאופן בו מוכרזים ומוגנים אזורי היין באירופה.

אז מה זה בכלל אפלסיון /Appelacion
כינוי מקור מוגדר בחוק, כשם הגיאוגרפי של ארץ או אזור הכלול בשמו של מוצר ובא ללמד על מקורו ותכונותיו, כתוצר של אותה סביבה גאוגרפית.
בשנת 2020 השלימה המועצה האזורית מטה יהודה יחד עם מועדון יקבי יהודה מהלך פורץ דרך והיסטורי. לראשונה, הוכר אזור יין בישראל כאפלסיון (Appellation of Origin) (כינוי מקור), על-פי חוק, בדומה לאופן בו מוכרזים ומוגנים אזורי היין באירופה. שישה כינויי מקור ישראלים אושרו –  אזור "יהודה" בכללותו ואזורי המשנה "הרי יהודה ו"מורדות יהודה", ככינוי מקור עבור יינות וגם המקבילות שלהן באנגלית.

כשנה קודם לכן בוצע בהצלחה החלק הראשון של התהליך, רישום סימן מסחר מאשר (Certification Mark)  למועדון "יקבי יהודה", בהתאם לשיטה שבה מגינים על אזורי יין מוכרים ב"עולם החדש של היין". המהלך הושלם עם מתן ההכרה בשיטת ה"עולם הישן" – רישום כינוי מקור/ אפלסיון.

אזור היין יהודה מתהדר ביינות ייחודיים, שאיכותם נובעת בין השאר מהמקום הגיאוגרפי, סוג האדמה והאקלים, הגלומים יחדיו במילה הצרפתית "טרואר". מעתה, רשאים יצרני יין המשתייכים לאזור הגאוגרפי יהודה, לסמן על תוויות היין שלהם את אחד מכינויי המקור  "יהודה", "הרי יהודה" ו"מורדות יהודה", ובתנאי שלפחות 85% מהענבים שביין הגיעו מאזור כינוי המקור שסומן. יצרנים מחוץ לאזור זה לא יוכלו לציין על גבי יינותיהם את שם כינויי המקור שאושרו.

היקבים בכלל והיינות בפרט המיוצרים במטה יהודה הנם בעלי שם בזכות איכותם וכעת קיבלו הכרה בכך. זוהי בשורה היסטורית וגאווה מקומית וישראלית שתיתן חותם איכות ליינות השונים שמיוצרים באזור יהודה.
החל מראשית שנת 2023, החלו להופיע על בקבוקי יין של יקבים מהאזור, שמות האפלסיון ו/או הלוגו, לאחר שהוועדה המקצועית אשר מונתה החלה בפעולתה לאישור סימון תוויות היין.

Yaffo winery is proud to be a part of the The Judean Wine Region that was first in israel to receive a formal recognition as Appellation of Origin.

Yaffo winery is proud to be a part of the The Judean Wine Region that was first in israel to receive a formal recognition as Appellation of Origin.

IMG_0156 2 (2)

בקרו את היקב שלנו

כמו היין שלנו גם הסיפור שלנו
מתפתח לאט ונולד
ממפגש של הפכים שמשלימים אחד
את השני ויוצרים משהו חדש

Scroll to Top
EN/HE